Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

6.157 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief gelijktrekken stagevergoeding MBO- en HO-stagiars Rijksoverheid

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer dat mbo-stagiairs bij de Rijksdienst per 1 januari 2020 dezelfde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2020

Informatie over uitkomsten cao PO 2019 2020

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe cao Primair Onderwijs (PO) 2019/2020 voor het personeel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2020

Aanbiedingsbrief bij afschrift kabinetsreactie op voorstellen voor erbetering basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Minister Slob stuurt een afschrift van de kabinetsreactie op adviezen van Curriculum.nu naar de Eerste Kamer. Curriculum.nu had ...

Kamerstuk | 13-01-2020

Besluit op Wob-verzoek over aspirant-omroep Ongehoord Nederland

Besluit op een verzoek om informatie op de aanvraag voor erkenning door aspirant-omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om een ...

Wob-verzoek | 10-01-2020

Beantwoording vragen eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs

Minister Slob beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de invoering van de eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs.

Kamerstuk: Kamervragen | 10-01-2020

Beleidsdoorlichting 2014 - 2018 Artikel 4 begroting Ministerie van OCW Beroepsonderwijs & volwasseneneducatie

Het rapport doet verslag van de bevindingen uit de beleidsdoorlichting van het beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en ...

Kamerstuk | 09-01-2020

Vertrouwen Sectorbeeld 2019

Het sectorbeeld beschrijft de bevindingen van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO over de kwaliteitsagenda's van scholen in het ...

Kamerstuk | 09-01-2020

Afschrift kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs

Afschrift van de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op adviezen van Curriculum.nu voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-01-2020

Verklaring onafhankelijk deskundige Beleidsdoorlichting 2014-2018 Artikel 4 OCW

Het document bevat de verklaring van de onafhankelijk deskundige die betrokken was bij de beleidsdoorlichting 2014-2018 van ...

Kamerstuk | 09-01-2020

Kamerbrief over het Nederlandse mbo een ontwikkelperspectief

Minister Van Engelshoven geeft haar beleidsreactie op 2 rapporten over de kwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-01-2020