Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5.506 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over waarschuwing Islamic University of Applied Sciences Rottwerdam (IUASR)

Minister van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het advies van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk ...

Kamerstuk | 16-09-2019

Brief minister Slob voor ouders van leerlingen Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs wil dat er een nieuw bestuur komt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De ...

Brief | 16-09-2019

Brief Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland

Op basis van het inspectierapport concludeert de minister dat er sprake is van wanbeheer in de zin van aÊikel 1039 van de WVO.

Brief | 16-09-2019

Kamerbrief over aanwijzing bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de aanwijzing bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam vanwege wanbeheer.

Kamerstuk | 16-09-2019

Kamerbrief over de laatste ontwikkelingen van het onderzoek sociale veiligheid op de joods-orthodoxe school Cheider

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen van het onderzoek sociale veiligheid op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-09-2019

Kamerbrief over de slaag-zakregeling van keuzedelen in het mbo

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de implementatie slaag-zakregeling keuzedelen in het mbo.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-09-2019

Kamerbrief aanvullend overzicht stand van zaken openstaande toezeggingen OCW gedaan aan de Eerste Kamer

Minister Van Engelshoven stuurt een aanvullend overzicht over de stand van zaken van openstaande toezeggingen OCW aan de Eerste ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-09-2019

Kamerbrief over herverdeling sectorplanmiddelen bètatechniek naar algemene universiteiten

Minister Van Engelshoven stuurt een brief over haar besluit om de sectorplanmiddelen voor bètatechniek over te hevelen naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Kamerbrief over hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Minister Van Engelshoven beschrijft de hoofdlijnen van de komende Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Beantwoording Kamervragen over tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen

Antwoorden van minister Slob op de Kamervragen over tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-09-2019