Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.819 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaan in deze brief in op de door de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-03-2019

Beantwoording Kamervragen over promovendi

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over promovendi.

Kamerstuk: Kamervragen | 15-03-2019

Beantwoording Kamervragen over de Qatarese vestiging van NHL Stenden

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de Kamerleden Tielen (VVD) en Özdil (GroenLinks) over de berichtgeving over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-03-2019

Kamervragen over het bericht Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar.

Kamerstuk | 14-03-2019

Kamervragen over het bericht dat ‘je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt’

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht dat ‘je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-03-2019

Kamerbrief over de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 25 (Emancipatie) van de OCW-begroting

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 25 (Emancipatie) van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-03-2019

Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Emancipatie

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven bij de voortgangsrapportage Emancipatie.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2019

Voortgangsrapportage Emancipatie (interactieve pdf voor laptop/desktop)

Deze interactieve pdf toont de voortgang op het Emancipatiebeleid zoals beschreven in de Emancipatienota 2018-2021, Principes in ...

Rapport | 14-03-2019

Voortgangsrapportage Emancipatie (versie voor tablet/smartphone/print)

Voortgang op het Emancipatiebeleid zoals beschreven in de Emancipatienota 2018-2021, Principes in praktijk.

Rapport | 14-03-2019

Gelijke kansen: 28 interventies

Rapport | 13-03-2019