Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

6.148 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

Minister Slob stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet meer ruimte voor nieuwe scholen naar de Eerste Kamer.

Kamerstuk | 14-01-2020

Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het Amsterdamse hoger onderwijs diverser moet

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020

Planningsbrief OCW 2020 Q1e en 2e kwartaal

De planningsbrief bevat een overzicht van stukken, wetsvoorstellen, brieven en rapportages die minister Slob en minister Van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2020

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht over benoeming Matthijs van Nieuwkerk

Minister Slob stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje'.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020

Kamerbrief gelijktrekken stagevergoeding MBO- en HO-stagiars Rijksoverheid

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer dat mbo-stagiairs bij de Rijksdienst per 1 januari 2020 dezelfde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2020

Informatie over uitkomsten cao PO 2019 2020

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe cao Primair Onderwijs (PO) 2019/2020 voor het personeel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2020

Aanbiedingsbrief bij afschrift kabinetsreactie op voorstellen voor erbetering basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Minister Slob stuurt een afschrift van de kabinetsreactie op adviezen van Curriculum.nu naar de Eerste Kamer. Curriculum.nu had ...

Kamerstuk | 13-01-2020

Besluit op Wob-verzoek over aspirant-omroep Ongehoord Nederland

Besluit op een verzoek om informatie op de aanvraag voor erkenning door aspirant-omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om een ...

Wob-verzoek | 10-01-2020

Beantwoording vragen eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs

Minister Slob beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de invoering van de eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs.

Kamerstuk: Kamervragen | 10-01-2020

Beleidsdoorlichting 2014 - 2018 Artikel 4 begroting Ministerie van OCW Beroepsonderwijs & volwasseneneducatie

Het rapport doet verslag van de bevindingen uit de beleidsdoorlichting van het beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en ...

Kamerstuk | 09-01-2020