Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5.362 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Beantwoording Kamervragen over verschil regulier en staatsexamen

Minister Slob beantwoordt vragen over de verschillen tussen het gewone eindexamen en het staatsexamen.

Kamerstuk: Kamervragen | 09-07-2019

Toespraak van minister Van Engelshoven bij de opening van het HFML-Felix-laboratorium

Toespraak van minister Van Engelshoven bij de opening van het HFML-Felix-laboratorium, op 8 juli 2019, te Nijmegen

Toespraak | 08-07-2019

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Aanbiedingsbrief bij de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende met name de maximering van het verlaagd wettelijk collegegeld ...

Besluit | 08-07-2019

Kamerbrief schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Minister Slob brengt de Tweede Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen rondom een schooldiploma voor het praktijkonderwijs (pro) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Wetsvoorstel versterken mbo-studenten

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 08-07-2019

Antwoorden Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-07-2019

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs gericht op de het versterken van de positie van mbo-studenten

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in ...

Kamerstuk: Nader rapport | 08-07-2019

Kamerbrief over uitvoering moties experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

Minister Slob stuurt een brief over de uitvoering van verschillende Tweede-Kamermoties bij het experiment met flexibele ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019