Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5.964 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Voorstel van Wet in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Kamerstuk: Voorstel van wet | 29-11-2019

Antwoord Kamervragen islamitische lesmethoden

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over lesmateriaal op islamitische basisscholen naar aanleiding van het bericht 'Allah ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-11-2019

Kamerbrief met reactie op brief over problemen bij herintreding voortgezet onderwijs

Minister Slob stuurt op verzoek zijn reactie op een ingezonden brief over Problemen bij herintreding in het voortgezet onderwijs ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2019

Advies van de Raad van State in verband met burgerschap in het onderwijs

De Raad van State stuurt een advies inzake het voorstel van Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 29-11-2019

Nader rapport wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO

Minister Slob stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen ...

Kamerstuk: Nader rapport | 28-11-2019

Kamerbrief over stand van zaken aanpak economische zelfstandigheid van vrouwen

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het beleid voor de economische zelfstandigheid ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2019

Antwoorden Kamervragen over hoge uitval studenten aan lerarenopleidingen

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van van het bericht 'Studenten haken opvallend vaak af bij ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-11-2019

Aanbiedingsbrief nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet versterken positie mbo-studenten

Minister Van Engelshoven stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel Wet ...

Kamerstuk | 28-11-2019

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete

Minister Van Engelshoven reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 28-11-2019

Nota naar aanleiding van het verslag aanvullende middelen

Minister Van Engelshoven reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 28-11-2019