Afschrift brief Deelname pilots Een slimmer collegejaar

Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan de Colleges van Bestuur van instellingen voor hoger onderwijs. De brief bevat een uitnodiging  om deel te nemen aan de pilots 'Een slimmer collegejaar'.

Afschrift brief Deelname pilots Een slimmer collegejaar (PDF | 2 pagina's | 292 kB)