Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wsob

Minister Van Engelshoven geeft haar beleidsreactie op de evaluatie van de Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen (Wsob) uit 2015.