Antwoorden schriftelijk overleg Wsob, Wvbp en KB

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen uit de inbreng van de Tweede Kamer voor het schriftelijk overleg over bibliotheekvoorzieningen.

Antwoorden schriftelijk overleg Wsob, Wvbp en KB ( PDF | 47 pagina's | 992 kB )

De vragen gingen over:

  • de beleidsreactie en de evaluatie van de wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening;
  • de 3e evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs en het beleidsplan Koninklijke Bibliotheek;
  • de evaluatie van de Koninklijke Bibliotheek.