Aanbiedingsbrief evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Professionalisering van leraren en docenten - Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs'.

Aanbiedingsbrief evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering (PDF | 1 pagina | 435 kB)