Kamerbrief over toekomst culturele basisinfrastructuur

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de aanvraagronde voor de cultuursubsidies voor de periode 2025 - 2028. Zij licht haar besluit toe. Ook gaat zij in op de financiële inzet en de vernieuwingsagenda. Zij stuurt een planning mee met de Kamerbrief. Ook stuurt zij het advies van de Landsadvocaat over tenderprocedures meerjarige cultuursubsidies. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over toekomst culturele basisinfrastructuur (PDF | 5 pagina's | 342 kB)