Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

Het rapport beschrijft de ambities, acties en maatregelen voor de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035. Het gaat om onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan

Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 (PDF | 41 pagina's | 2,0 MB)