Kamerbrief over inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het budget dat zij samen met provincies en gemeenten beschikbaar stelt voor urgente restauraties van grote monumenten.