Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer een procesbrief over acties en brieven in het kader van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het gaat om de jaren 2023 en 2024.