Kamerbrief over stand van zaken versterken van het stelsel van openbare bibliotheken

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de Stand van zaken van haar voorstellen uit 2022 voor het versterken van het stelsel van openbare bibliotheken. Zij gaat daarbij in op de specifieke uitkering openbare bibliotheken (Spuk) en de aanpassing van de wet met een zorgplicht. Ook bespreekt zij het bibliotheekwerk in Caribisch Nederland, de online bibliotheek en de digitale infrastructuur, bibliotheken en leesbevordering.

Kamerbrief over stand van zaken versterken van het stelsel van openbare bibliotheken