Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het platform ScienceGuide

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het platform ScienceGuide