Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs