Kamerbrief bij schooladvisering, doorstroomtoetsen en overgang po-vo 2024

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de 'Monitor schooladvies en doorstroomtoets 2022-2023' van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zij informeert de Kamer daarbij over verschillende ontwikkelingen rond schooladvisering, de doorstroomtoetsen en de overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Ook gaat zij in op de (mogelijke) gevolgen van de diverse veranderingen in de overgang po-vo. Tot slot staat zij stil bij het proces rond de evaluatie van de wet doorstroomtoetsen po.

Kamerbrief bij schooladvisering, doorstroomtoetsen en overgang po-vo 2024