Moedig Onderwijsbestuur

Essay van Kim Putters voor de Dag van het Onderwijsbestuur 2015. Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.