Rapport Centrale thema’s Evaluatie Passend onderwijs deel 2

Het rapport gaat over 3 thema's op het gebied passend onderwijs.

Rapport Centrale thema’s Evaluatie Passend onderwijs deel 2 (PDF | 74 pagina's | 825 kB)

Het  gaat over de volgende thema’s:

  • toewijzing van ondersteuning en hulp op maat;
  • dekkend aanbod en het schoolondersteuningsprofiel;
  • competenties en ondersteuning van leraren.