Organisatiekosten onderwijsondersteuning

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de kosten die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de schoolbesturen maken voor de organisatie van onderwijsondersteuning.