Besluit op Wob-verzoek over aankoop van het schilderij De Vaandeldrager

Besluit op een verzoek om informatie over de aankoop van het schilderij De Vaandeldrager. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De documenten die met dit besluit openbaar zijn geworden, verschijnen op een later moment op deze pagina.