Kabinet kent ruim € 142 miljoen voor wetenschappelijk toponderzoek toe

7 consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen in totaal € 142,7 miljoen om de komende jaren wetenschappelijk onderzoek te doen in het kader van het programma  Zwaartekracht. Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt deze financiering beschikbaar voor wetenschappelijke consortia die op hun gebied in de wereldtop kunnen meedoen met baanbrekend onderzoek.

De volgende 7 onderzoeksprojecten zijn geselecteerd voor een subsidie uit het programma Zwaartekracht 2022:

 • IMAGINE!: Bekijken en besturen van cellen in onze weefsels (€ 20,8 miljoen, hoofdaanvrager: Universiteit Utrecht)
  Het doel van dit onderzoek is belangrijke kennis en gereedschappen te ontwikkelen voor regeneratieve geneeskunde (het vervangen of van buitenaf repareren van beschadigd weefsel), behandelingen van ziekten en het herbestemmen van bestaande geneesmiddelen.
 • The Dutch Brain Interfaces Initiative (€ 21,9 miljoen, hoofdaanvrager: Radboud Universiteit Nijmegen)
  Om te begrijpen hoe de hersenen werken, moeten we begrijpen hoe elk onderdeel, van neuron tot hersengebied, in wisselwerking staat met de rest van de hersenen en met de buitenwereld. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van principes, apparaten en methodes om met deze interacties rekening te houden en zo meer te begrijpen over hersenaandoeningen, maar ook stemmingen, emoties en dwangneigingen.
 • GUTS: Growing Up Together in Society (€ 22 miljoen, hoofdaanvrager: Erasmus Universiteit Rotterdam)
  Het doel van dit project is om te ontdekken hoe jongeren succesvol kunnen opgroeien en bijdragen aan de huidige en toekomstige maatschappij. De onderzoekers bestuderen hoe jongeren zich ontwikkelen op het gebied van onderwijs, sociale netwerken, en sociale normen.
 • De algoritmische samenleving (€ 21,3 miljoen, hoofdaanvrager: Universiteit van Amsterdam)
  Dit project onderzoekt hoe we binnen de ontwikkeling van (semi-) geautomatiseerde processen (oa Artificial Intelligence) de zo belangrijke publieke waarden en mensenrechten kunnen waarborgen.
 • Duurzame Kunstige Stoffen (€ 15,6 miljoen, hoofdaanvrager: Technische Universiteit Eindhoven)
  In het Interactieve Polymere Materialen Onderzoekscentrum is het doel om een nieuwe generatie intelligente, dynamische kunststoffen te ontwikkelen die door wisselwerking met de omgeving beter presteren, en makkelijk afbreekbaar en herbruikbaar zijn.
 • Stress-in-Action: Advancing the Science of Stress by Moving the Lab to Daily Life (€ 19,6 miljoen, hoofdaanvrager: Vrije Universiteit Amsterdam)
  Met nieuwe kennis worden methoden ontwikkeld om stress in het dagelijks leven te volgen en te reduceren en hiermee het ontstaan van stress-gerelateerde ziekten te voorkomen.
 • Materialen voor het kwantumtijdperk (€ 21,5 miljoen, hoofdaanvrager: Universiteit Utrecht)
  Silicium transistoren vormen de basis van onze informatiemaatschappij. Er is een sterk toenemende vraag naar krachtiger vormen van berekening en informatieverwerking. Het doel van dit onderzoek is nieuwe materialen leveren met stabiele kwantum toestanden waardoor de bestaande manieren van informatieverwerking veel krachtiger en tegelijk energie-efficiënter worden.

Onderzoek van internationaal topniveau

Met het Zwaartekracht-programma kunnen onderzoekers gedurende10 jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Een van de pijlers van het programma is dat over disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk, in consortia, excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. Doel van Zwaartekracht is het bevorderen van zwaartepuntvorming van internationaal topniveau.

'Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek'

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): “Voor het doen van onderzoek van internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek."

Selectieprocedure

Het programma Zwaartekracht wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd. NWO verzorgt de selectie van de onderzoeksgroepen. NWO ontving deze ronde 40 aanvragen voor financiering binnen het Zwaartekracht programma. Consortia van onderzoeksgroepen konden hun aanvragen indienen via hun universiteiten. Er zijn 15 consortia uitgenodigd voor een interview en uiteindelijk werden zeven consortia geselecteerd. De beoordeling, onderlinge vergelijking en selectie waren in handen van externe referenten en een internationale onafhankelijke commissie van wetenschappers met ervaring met grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten.