Ontslag minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, drs. A.D. Wiersma, heeft 23 juni 2023 de Koning verzocht hem per 23 juni 2023 ontslag te verlenen als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is voorzien, zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H. Dijkgraaf, de taken van de minister overnemen.