Begroting en jaarverslag OCW

U kunt de begrotingen en jaarverslagen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap downloaden in het onderwerp Prinsjesdag. De officiële stukken staan ook op Rijksfinancien.nl.

Verantwoordingsdag

Cijfers en feiten over de uitgaven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn te vinden bij de Verantwoordingsstukken.

Op de site Kerncijfers OCW vindt u informatie over de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap.

Trends in beeld: kwaliteit en prestaties onderwijs, cultuur en wetenschap

Meer weten over de kwaliteit en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels? Op de site Trends in Beeld presenteert het ministerie de meest actuele kennis, samengesteld op basis van nationale en internationale gegevens.