Organisatie ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW werkt voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook voor kunstenaars en museumbezoekers. Voor onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. En voor wetenschappelijk onderzoekers en medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

De bewindslieden, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie van OCW werken er dagelijks hard aan om voor al deze mensen de gestelde doelen te halen. Zodat iedereen in Nederland goed onderwijs volgt, cultuur kan beleven en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Missie

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Dat is onze missie. Daarbij streeft OCW de volgende doelen na:

  • Iedereen volgt goed onderwijs
  • Iedereen bereidt zich voor op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • Iedereen kan cultuur beleven
  • Leraren, kunstenaars en wetenschappers kunnen hun werk doen.

Medewerkers OCW

De medewerkers van OCW zijn toegewijd, deskundig en professioneel, aanspreekbaar en stimulerend.

  • Toegewijd - OCW werkt voor de parlementaire democratie en haar instellingen. Dat gebeurt rechtmatig, integer en efficiënt. Medewerkers staan, samen met andere departementen, voor de publieke zaak.
  • Deskundig en professioneel - OCW-medewerkers zijn kritisch op het werk, durven hun nek uit te steken, werken professioneel en werken samen. Medewerkers geloven niet in bureaucratie, maar in het kunnen van hun collega's.
  • Aanspreekbaar - Het werk van OCW-medewerkers raakt burgers en daar wordt naar gehandeld. Het is belangrijk om de meningen van anderen te horen, respectvol naar buiten te treden en transparant te zijn in het werk.
  • Stimulerend - Medewerkers van OCW motiveren, corrigeren en ontwikkelen elkaar. Er wordt recht gedaan aan elkaars verantwoordelijkheden. Afspraken worden nagekomen. OCW-medewerkers staan open voor nieuwe ideeën en willen blijven leren.