Organisatie- en mandaatbesluiten

Dit is het organisatie- en mandaatbesluit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit besluit worden organisatie, taken en bevoegdheden (mandaten en volmachten) geregeld.

In het organisatie- en mandaatbesluit voor het ministerie staat:

  • de organisatie van het ministerie;
  • de taken en bevoegdheden van de algemene leiding.

De bevoegdheden komen tot stand via mandaat (bestuurlijke bevoegdheden) en via volmacht (privaatrechtelijke bevoegdheden).

Mandaat en volmacht op functieniveau

Bij OCW zijn mandaten en volmachten geregeld op functieniveau. Wilt u van een manager of medewerker de bevoegdheid checken op basis van zijn/haar (onder)mandaat of (onder)volmacht, en/of wilt u een handtekening verifiëren? Stuur dan een mail met uw verzoek onder vermelding van de naam van de betrokken functionaris. Vermeld ook de naam van uw bedrijf of organisatie en de reden van het verzoek. Uw mail wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. Het mailadres is ondermandaat@minocw.nl.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft een arbeidsvoorwaardenregeling naar lokaal recht vastgesteld voor Nederlandse ambtenaren in het buitenland die:

  • Nederland in het buitenland vertegenwoordigen;
  • én een arbeidsovereenkomst hebben met het Rijk.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft daarvoor toestemming gekregen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.