Organisatie- en mandaatbesluiten

Dit is het organisatie- en mandaatbesluit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit besluit worden organisatie, taken en mandaten geregeld.

In het organisatie- en mandaatbesluit voor het ministerie staat:

  • de organisatie van het ministerie;
  • de taken en bevoegdheden van de algemene leiding.

Mandaten op functieniveau

Bij OCW zijn mandaten geregeld op functieniveau. Wilt u van een medewerker of manager de bevoegdheid checken op basis van zijn/haar (onder)mandaat of volmacht, en/of wilt u een handtekening verifiëren? Stuur dan een mail met uw verzoek onder vermelding van de naam van de betrokken functionaris. Vermeld ook de naam van uw bedrijf of organisatie en de reden van het verzoek. Uw mail wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. Het mailadres is ondermandaat@minocw.nl