Ambtelijke leiding en secretaris-generaal

De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal, mw. L. (Loes) Mulder.

Ambtelijke leiding

Het managementteam van het ministerie van OCW (MT-OCW) vormt de ambtelijke leiding van het departement. Het MT-OCW is verantwoordelijk voor het maken van beleid, zodat de andere onderdelen van het ministerie dit beleid direct kunnen uitvoeren. Daarnaast ondersteunt het de minister en staatssecretaris bij de besturing van de organisatie, en adviseert het MT de bewindslieden in hun hoedanigheid als lid van het kabinet. De secretaris-generaal staat aan het hoofd van het MT-OCW. Daarnaast maken directeuren-generaal en de inspecteur-generaal van het onderwijs deel uit van het managementteam OCW. 

Secretaris-generaal

Aan het hoofd van het managementteam OCW staat de secretaris-generaal (SG). De SG geeft leiding aan alle onderdelen van het ministerie, inclusief de (rijks)diensten en inspecties. De SG voert zijn taak uit in overeenstemming met het politieke beleid en is eerste politiek-adviseur van de bewindslieden.

Secretaris-generaal is mevrouw L. (Loes) Mulder.