Diensten en instellingen ministerie van OCW

Overzicht van diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

AWTI

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op de archeologie, rijkscollecties, in- en uitvoer cultuurgoederen, monumenten en overheidsinformatie.

Inspectie van het Onderwijs

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u onder meer inspectierapporten en het onderwijsverslag. Maar ook de kwaliteitskaarten van alle (speciale) basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Voor ouders die een passende school voor hun kind zoeken, vormen de gegevens een extra hulpmiddel.

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is de centrale bewaarplaats van de archieven van de rijksoverheid en heeft een belangrijke publieks- en kennisfunctie.

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur adviseert zowel over algemeen cultuurbeleid en -regelgeving als over concrete beslissingen zoals subsidiebeschikkingen.

RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Bureau Nederlandse Unesco Commissie

Unesco