Rijksdiensten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Algemeen directeur: mevrouw S. (Susan) Lammers

Directeur Kennis & Advies: Arjan de Zeeuw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het kennisinstituut voor zowel het roerend als onroerend cultureel erfgoed. De dienst is verantwoordelijk voor het behoud, de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed: archeologische en gebouwde monumenten, cultuurlandschappen en de kunstcollectie van het Rijk (zo'n 100.000 objecten).

Naast het geven van advies en het delen van kennis voert de dienst een aantal wettelijke taken uit, waaronder de Erfgoedwet en het verstrekken van subsidie voor instandhouding of het herbestemmen van monumenten.

In het Organisatie- en mandaatbesluit staat een overzicht van de sectoren en afdelingen van de RCE. Hierin staan ook de bevoegdheden beschreven die RCE-medewerkers namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de directie van de RCE mogen uitvoeren.