Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie moties debat antisemitisme

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie moties debat antisemitisme