Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13.419 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (zomer 2017)

Publicatie | 20-10-2017

Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest

Rapport | 20-10-2017

Kamerbrief onderzoeksrapport functioneren certificatiestelsel asbest

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de onderzoeksrapportage ”Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest”.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2017

Beantwoording Kamervragen over moskee in Enschede

Minister Asscher (SZW)  beantwoordt de vragen van de Kamerleden Wilders en De Graaf (beiden PVV) over het bericht ‘Nederland...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2017

Factsheet minimumloon voor opdrachtnemers

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon voor mensen die werken op basis van een overeenkomst tegen beloning, ook als zij...

Publicatie | 18-10-2017

Factsheet minimumloon voor opdrachtgevers

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van...

Publicatie | 18-10-2017

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2018

De bijstandsbudgetten voor 2018 zijn bekend gemaakt. Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve budget dat...

Publicatie | 18-10-2017

Beantwoording Kamervragen over statushouders

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Dijk (SP) over ’Statushouders die...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-10-2017

Onderzoeksrapport naleving Wet op de Ondernemingsraden. Stand van zaken 2017.

Periodiek wordt in opdracht van SZW onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Naast de...

Rapport | 17-10-2017

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en...

Publicatie | 17-10-2017