Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13.858 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen en overzicht

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer een geactualiseerd halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2018

Definitief BIT-advies project Eén uniforme betaalomgeving Werkloosheidswet (1UBO-WW)

Kamerstuk | 19-03-2018

Beantwoording Kamervragen over "Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK"

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Becker (VVD) over "Grote commotie over...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-03-2018

Kamerbrief kabinetsreactie op het rapport ‘Eenvoud loont - Oplossingen om schulden te voorkomen’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Staatssecretaris Van Ark (SZW) biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport ‘Eenvoud loont - Oplossingen om schulden...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2018

Kamerbrief BIT-advies UWV project Eén uniforme betaalomgeving Werkloosheidswet

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het UWV project ‘Eén...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2018

Beantwoording Kamervragen Jaarplan 2018 Inspectie SZW

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2018

Kamerbrief Uitkomsten ex-ante onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio

Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het ex-ante onderzoek aanscherping...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Beantwoording Kamervragen over de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de Landelijke Kwaliteitsmonitor...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2018

Rapportage SEO verwachte kostenverandering baby-norm kinderopvang

Rapport | 16-03-2018

Aanvraagformulier VOG NP structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen

Aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen voor de structureel aanwezige op de opvanglocatie tijdens opvanguren.

Formulier | 15-03-2018