Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.709 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Evaluatie Panteia theaterproject 'Ik blijf hier'

Met subsidie het ministerie van SZW heeft Halime Yarba – theatermaker, regisseur en ervaringsdeskundige – het theaterstuk “Ik ...

Publicatie | 20-11-2018

Kamerbrief uitwerking breed offensief

Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer inzake de uitwerking van een breed offensief om meer mensen met een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-11-2018

Kwantitatief beeld uitvoering Participatiewet januari 2015 t/m augustus 2018

Kamerstuk | 20-11-2018

Intentieverklaring Perspectief op Werk

Kamerstuk | 20-11-2018

Uitstelbrief beantwoording vragen AO Grensarbeid 26 september 2018

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-11-2018

Rapportage monitor laagste loonschalen in cao's 2017

Rapport | 20-11-2018

Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer nader over het voornemen tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-11-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is

Antwoorden van minister Koolmees (SZW), mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2018

Beantwoording Kamervragen over 'Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen'

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over "Privacyregels ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2018

Stand van zaken moties ten behoeve van Algemeen Overleg Externe Veiligheid

Brief | 19-11-2018