Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13.724 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd...

Formulier | 18-01-2018

Kamerbrief werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking

Staatssecretaris Van Ark (SZW) geeft de Tweede Kamer een toelichting op de bevindingen van het onderzoek naar...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2018

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over 'het verpichtgestelde pensioenfonds voor notarissen'

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Van Weyenberg en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2018

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over 'sweatshop Schiphol'

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Laçin en Van Kent...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2018

Definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Rapport | 15-01-2018

Kamerbrief advies Bureau ICT-toetsing (BIT) over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over het standpunt van het kabinet met betrekking tot het advies van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2018

Beantwoording Kamervragen over 'het rekruteren van arbeidsgehandicapten voor sekswerk'

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Van Dijk (SP) en Van Dijk...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2018

Formulier vaststelling SZW-subsidie

Formulier voor vaststelling van de SZW-subsidie, behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Publicatie | 12-01-2018

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling SZW-subsidie

Deze toelichting neemt stap voor stap alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidievaststelling door.

Publicatie | 12-01-2018

Toelichting bij het formulier subsidieaanvraag SZW- subsidie

Dit document licht stapsgewijs alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidieverlening van het Ministerie van...

Publicatie | 12-01-2018