Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.433 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Toekomstverkenning scenario's samenleving in Nederland in 2030

In opdracht van SZW (Directie Samenleving en Integratie) is een toekomstverkenning uitgevoerd naar hoe de samenleving in ...

Publicatie | 18-06-2019

Voortgangsbrief gevaarlijke stoffen

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de eerder aangekondigde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2019

Beantwoording Kamervragen over beschut werk

Staatssecretaris Van Ark zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over beschut werk.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2019

Beantwoording Kamervragen over vertrouwensexperiment bijstand

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Renkema (GroenLinks) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2019

Onderzoek Europese vergelijking verplichtingen Gezond en Veilig Werken

Rapport | 18-06-2019

Belastingdienst: Temporisering verhoging AOW-leeftijd

Kamerstuk | 17-06-2019

Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) temporisering verhoging AOW-leeftijd

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 17-06-2019

Nader rapport bij wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

Kamerstuk: Nader rapport | 17-06-2019

UWV: U-toets conceptwetsvoorstel temporisering AOW-leeftijd

Kamerstuk | 17-06-2019

Belastingdienst: Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein

Kamerstuk | 17-06-2019