Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13.863 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid februari 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en...

Publicatie | 23-03-2018

Beantwoording Kamervragen over 'Diyanet'

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden De Graaf, De Roon en Wilders (allen...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2018

Formulier vaststelling SZW-subsidie

Formulier voor vaststelling van de SZW-subsidie, behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Publicatie | 22-03-2018

Beantwoording Kamervragen lid Bisschop (SGP)

Antwoorden van minister Koolmees (SZW), mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aan de Tweede Kamer op de...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-03-2018

Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen en overzicht

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer een geactualiseerd halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2018

Definitief BIT-advies project Eén uniforme betaalomgeving Werkloosheidswet (1UBO-WW)

Kamerstuk | 19-03-2018

Beantwoording Kamervragen over "Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK"

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Becker (VVD) over "Grote commotie over...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-03-2018

Kamerbrief kabinetsreactie op het rapport ‘Eenvoud loont - Oplossingen om schulden te voorkomen’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Staatssecretaris Van Ark (SZW) biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport ‘Eenvoud loont - Oplossingen om schulden...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2018

Kamerbrief BIT-advies UWV project Eén uniforme betaalomgeving Werkloosheidswet

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het UWV project ‘Eén...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2018

Beantwoording Kamervragen Jaarplan 2018 Inspectie SZW

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2018