Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13.029 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Rapport | 22-05-2017

Aanbiedingsbrief rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer mede namens de staatssecretaris van Financiën het ambtelijke rapport met varianten...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2017

Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (factsheet werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen...

Brochure | 19-05-2017

Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (factsheet werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen...

Brochure | 19-05-2017

Wet werk en zekerheid: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verlengen (factsheet voor werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de voorwaarden voor het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor...

Brochure | 19-05-2017

Wet werk en zekerheid: Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de voorwaarden voor het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor...

Brochure | 19-05-2017

Wet werk en zekerheid: Werken met een uitzendkracht (factsheet voor werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden waaronder u uitzendkrachten kunt inzetten. In...

Brochure | 19-05-2017

Wet werk en zekerheid: Werken als uitzendkracht (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden waaronder u als uitzendkracht kunt werken. In...

Brochure | 19-05-2017

Wet werk en zekerheid: Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In...

Brochure | 19-05-2017

Wet werk en zekerheid: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In...

Brochure | 19-05-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland