Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13.134 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief fictieve dienstbetrekking WML/OVO

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Eerste Kamer waarin hij reageert op de brief van 12 april 2017 over de gevolgen van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2017

Kamerbrief over voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

Minister Kamp (EZ), minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) informeren de Tweede...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2017

Nationaal Techniekpact 2020

Jaarlijkse voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020, die een doorkijk geeft in de uitvoering van de 12 doelen....

Rapport | 26-06-2017

Monitor Techniekpact

Highlights 2017.

Rapport | 26-06-2017

Beantwoording Kamervragen over de uitspraak 'Dansk Industri/Karsten Eigil Rasmussen'

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer van de leden Lodders en Aukje de Vries (beiden VVD) over "de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2017

Kamerbrief stand van zaken verbetermaatregelen SNA-keurmerk

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op de overeengekomen verbetermaatregelen van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2017

Kamerbrief resultaten pilot steun na partnerverlies

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de pilot ‘steun na partnerverlies’ in de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-06-2017

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over Noord-Koreaanse dwangarbeiders

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-06-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Arbeidsinspectie komt controleurs tekort’

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Özdil (GroenLinks) over het bericht...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-06-2017

Beantwoording Kamervragen over discriminatie tijdens sollicitatieprocedure

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Kuzu, Azarkan en Oztürk...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-06-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland