Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.972 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over voortgang herijking herstel Toeslagen

De staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Wiersma (SZW) en de ministers De Jonge (VWS), Ollongren ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2021

Informatiemodel keten inburgering versie 1.1.

Het informatiemodel keten inburgering beschrijft de algemene opzet van het informatiemodel en toont op welke wijze de ...

Rapport | 07-09-2021

Ketenproces en gegevensuitwisseling - eindrapport versie 1.1

Het eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling beschrijft het ketenproces van de inburgeringsketen, gericht op de ...

Rapport | 07-09-2021

Kamerbrief publicatie Besluit inburgering en Regeling inburgering

Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer dat het Besluit inburgering 2021 en de Regeling inburgering 2021 zijn gepubliceerd ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2021

Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022

Nota van wijziging op het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 07-09-2021

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over EGF-ondersteuning KLM

Minister Koolmees (SZW) meldt dat de antwoorden op vragen over EGF-ondersteuning aan KLM later komen dan gebruikelijk.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2021

Kamerbrief over wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling NOW-1

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de verschillende NOW-regelingen (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2021

Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022

Minister Koolmees (SZW) stuurt een nota van wijziging op het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het ministerie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2021

Animatie nieuw pensioenstelsel

Video | 06-09-2021

Gelijke kansen en non-discriminatie bij re-integratie

In opdracht van het ministerie van SZW is een Gelijke Kansenspiegel uitgevoerd. Gestreefd wordt naar een betere borging van ...

Rapport | 03-09-2021