Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.218 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Internationale kernpublicaties

Organisaties als VN, ILO, OECD, RvE, EU, G20, G7 en hun onderzoekbureaus (bijv. Eurofound) en enkele gezaghebbende NGOs, ...

Publicatie | 03-04-2019

Reactie op motie Sneller c.s. d.d. 19 december 2018

De minister van Financiën reageert mede namens de ministers van SZW en EZK op de door de Tweede Kamer aangenomen motie Sneller ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-04-2019

Afschrift brief SER betreft verkenningsaanvraag werkende armen

Brief | 03-04-2019

Kamerbrief over mazelen op een kinderdagverblijf

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de stand van zaken en een plan van aanpak van mazelen in de kinderopvang.

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-04-2019

Kamerbrief verkenningsaanvraag SER werkende armen

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Sociaal-Economische Raad waarin de regering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-04-2019

Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen

Minister Koolmees (SZW) zendt, mede namens de staatssecretaris van SZW, de Eerste Kamer een geactualiseerd halfjaarlijks ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2019

Kamerbrief herziening coördinatieverordening sociale zekerheid en export WW-uitkeringen

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de inhoud en de gevolgen van het voorlopig akkoord en mogelijkheden die ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2019

Kennisdocument beschut werken (versie april 2019)

Publicatie | 01-04-2019

Beantwoording Kamervragen berichten online bezorger voor de rechter

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) over berichten ‘FNV daagt ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-04-2019

Kamerbrief verantwoord opdrachtgeverschap

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over verantwoord opdrachtgeverschap.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2019