Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.320 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van huishoudens met een lid met een beperking of chronische aandoening over de periode 2016-2018

Dit document beziet de uitkomsten van microdata-onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van huishoudens met een lid met ...

Rapport | 08-04-2021

Kamerbrief uitkomsten onderzoek financiële positie huishoudens met mensen met een beperking

Minister Koolmees deelt de uitkomsten van een onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële positie van huishoudens waarin ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2021

Kamerbrief verplichte gegevenslevering door kinderopvangorganisaties

Minister Koolmees beschrijft de verdere vormgeving van de maandelijkse gegevenslevering van kinderopvangorganisaties in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2021

Vooronderzoek monitoring (prijs)ontwikkeling in de inburgeringsmarkt

In 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Met de invoering van deze wet worden gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het ...

Rapport | 06-04-2021

Kamerbrief Uitwerking moties n.a.v. initiatiefnota Paternotte 'Bescherm Nederlanders met ongewenste nationaliteit'

Minister Koolmees gaat in op de uitvoering van de aangenomen Kamermoties over de initiatiefnota met de titel ‘Bescherm ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2021

Uitstelbrief over naleven privacyregels AVG bij (uitvoerings)instanties

Staatssecretaris Knops meldt dat antwoorden op vragen over de naleving door (uitvoerings)instanties van regels over privacy die ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2021

Stand van zaken implementatie advies Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

In dit document geeft het kabinet aan wat de planning is van de implementatie van elk van de aanbevelingen uit het 2e rapport van ...

Kamerstuk | 01-04-2021

Subsidieregeling STAP-budget

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende vaststelling van de Subsidieregeling leer- en ...

Kamerstuk | 01-04-2021

Inschatting capaciteit Inspectie SZW

Inschatting welke capaciteit de Inspectie SZW extra nodig heeft om de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ...

Kamerstuk | 01-04-2021

Kamerbrief concept-subsidieregeling STAP-budget

Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling STAP-budget. Hiermee komt vanaf 2022 voor iedereen met een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2021