Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.831 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over AOW-pensioenleeftijd in relatie tot de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en verzekering oudere zelfstandigen

Minister Koolmees stuurt een brief aan de Tweede Kamer over AOW-pensioenleeftijd in relatie tot de private ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2019

Advies Raad van State bij wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

bij wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

Kamerstuk: Advies Raad van State | 14-10-2019

Uitvoeringstoets Belastingdienst wetsvoorstel wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

De Belastingdienst heeft getoetst of het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor de ...

Rapport | 14-10-2019

Dossieronderzoek export-WW UWV

Aanpak bevordering rechtmatig gebruik export-WW.

Rapport | 14-10-2019

Uitstelbrief Kamervragen over de ANW-hiaatverzekering

Minister Koolmees laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over de ANW-hiaatverzekering niet binnen de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-10-2019

Kamervragen over bericht Diploma honderden medewerkers kinderopvang ongeldig door nieuwe cao

Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over het bericht Diploma honderden medewerkers kinderopvang ongeldig door nieuwe cao.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-10-2019

Nader rapport bij wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

Staatssecretaris Van Ark reageert op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ...

Kamerstuk: Nader rapport | 14-10-2019

Kamerbrief over Scheepsbouw en zeescheepvaart

Minister Koolmees informeert de Kamer over de uitkomsten van het overleg tussen en met sociale partners over de scheepsbouw en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.

Kamerstuk: Voorstel van wet | 14-10-2019

UItstelbericht op kabinetsreactie advies Commissie Parameters en het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over de kabinetsreactie op het advies Commissie ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-10-2019