Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.417 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief met brief aan de VNG in relatie tot de Veranderopgave Inburgering

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer een kopie van de brief die hij de VNG heeft gestuurd over hoe hij het verdere proces voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2019

Ontwerpbesluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Ontwerp om het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen te wijzigen. Dit vanwege de vaststelling van de parameters vanaf ...

Besluit | 11-06-2019

Advies Commissie-Parameters

Advies van de commissie-Parameters. De commissie onderzoekt verschillende rekenwaarden op basis waarvan pensioenfondsen ...

Kamerstuk | 11-06-2019

Kamerbrief over advies Commissie-Parameters en voorhang Ontwerpbesluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Minister Koolmees (SZW) reageert op het advies van de Commissie-Parameters. De commissie onderzocht  rekenwaarden op basis ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Beantwoording inbreng Schriftelijk Overleg over brief toekomst van de sociale dimensie van de EU

Minister Koolmees (SZW) biedt de Tweede Kamer de beantwoording aan van het SO, over de brief Toekomst van de sociale dimensie van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Beantwoording Kamervragen over commotie rondom risico's astbestblootstelling

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2019

Beantwoording inbreng Schriftelijk Overleg Formele Raad WSB over herziening cöordinatieverordening sociale zekerheid

Minister Koolmees (SZW) biedt de beantwoording aan de Tweede Kamer aan van het SO Formele Raad WSB van 13 juni 2019. Het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Beanwoording Kamervragen over uitbuiting van arbeidsmigranten.

Minister Koolmees zendt de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over uitbuiting van arbeidsmigranten.

Kamerstuk: Kamervragen | 07-06-2019

Beanwoording Kamervragen over achterblijvende lonen

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Dijk (SP) over achterblijvende ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-06-2019

Kamerbrief kwartaalrapportage kinderopvang: eerste kwartaal 2019

Staatssecretaris Van Ark informeert de Kamer over de ontwikkelingen van de uurtarieven en het gebruik van de kinderopvang.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2019