Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.693 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Uitvoeringstoets UWV Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020

Kamerstuk | 05-09-2019

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020

Wetsvoorstel tot wijziging van enige wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en enkele andere ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 05-09-2019

Nader rapport Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020

Kamerstuk: Nader rapport | 05-09-2019

Kamerbrief met nota nav verslag bij wetsvoorstel Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de Nota n.a.v. het verslag bij het wetsvoorstel Implementatie van het Verdrag betreffende ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 04-09-2019

Beantwoording Kamervragen over grenseffecten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Krol en Van Brenk (50PLUS) over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-09-2019

Internationale kernpublicaties

Organisaties als VN, ILO, OECD, RvE, EU, G20, G7 en hun onderzoekbureaus (bijv. Eurofound) en enkele gezaghebbende NGOs, ...

Publicatie | 03-09-2019

Nader rapport bij wetsvoorstel wijziging Wet op kindgebonden budget (indexering)

Kamerstuk: Nader rapport | 03-09-2019

Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) wijziging Wet op kindgebonden budget (indexering)

Dit voorstel tot wijziging ziet op het wetvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 03-09-2019

Advies Raad van State bij wetsvoorstel wijziging Wet op kindgebonden budget (indexering)

Kamerstuk: Advies Raad van State | 03-09-2019

Kamerbrief toezicht kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer onder andere over de stand van zaken van de gesprekken over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-09-2019