Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.614 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief nav vragen over de herziening EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

Minister Koolmees gaat in deze brief aan de Eerste Kamer in op de door de CDA-fractie gestelde nadere vragen in een brief van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Beantwoording Kamervragen over wurgcontract

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent en LaÇin (beiden SP) over "Een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-07-2019

Monitorrapport actieplan 50plussers

Rapport | 08-07-2019

Kamerbrief wetsvoorstel wijziging kindgebondenbudget ivm verhoging inkomensgrens

Staatssecretaris Van Ark informeert de Eerste Kamer over de komende Novelle om alsnog indexering van het kindgebondenbudget per ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen juli 2019

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Besluit | 05-07-2019

Besluit op een verzoek om informatie over bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Besluit op een verzoek om informatie over de laatste periodieke representativiteitstoets en eventueel herhalingstoets ten aanzien ...

Wob-verzoek | 05-07-2019

Kamerbrief besluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak CRvB

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de CRvB en hoe UWV en SVB daar uitvoering aan zullen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019

Instellingsregeling commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten

Regeling | 05-07-2019