Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.596 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Onderzoeksrapport duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak

Kamerstuk | 04-07-2019

Herstelaktie Kindgebonden budget

Kamerstuk | 04-07-2019

Kamerbrief vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

Brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer over de vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling. De ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Brief Eerste Kamer resultaten banenafspraak 2018

Brief van staatssecretaris Van Ark aan de Eerste Kamer waarin zij de Kamer informeert over de resultaten van de banenafspraak tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Onderzoek UWV regionale verschillen uitvoering Wet banenafspraak

Kamerstuk | 04-07-2019

Beantwoording Kamervragen over uitspraak CRvB verjaring bijstandsvorderingen.

Staatssecretaris Van Ark zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Nijkerken - de Haan (VVD) over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-07-2019

Brief Tweede Kamer resultaten banenafspraak 2018

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Onderzoek beschut werk in relatie tot de banenafspraak

Kamerstuk | 04-07-2019

Kamerbrief resultaten onderzoek banenafspraak

Brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer over de resultaten van diverse onderzoeken over de banenafspraak. Een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Onderzoek beperking administratieve lasten binnen nieuwe werkwijze banenafspraak

Kamerstuk | 04-07-2019