Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5.213 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over uitkomsten beleidsdoorlichting artikel 9 SZW-begroting (Nabestaanden)

Minister Koolmees meldt de uitkomsten van de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de begroting van het ministerie van Sociale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Kamerbrief beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW oudedagsvoorziening

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de opzet en bevindingen van de beleidsdoorlichting van artikel 8 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Kamerbrief over voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees stuurt een brief over de voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Onderzoek SEO Effect verhoging AOW-leeftijd

Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Om de AOW betaalbaar te houden wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs ...

Rapport | 20-12-2019

Kabinetsreactie Sinterklaasviering

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de kabinetsbrede inzet op de-escalatie van spanningen rondom ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Kamerbrief appreciatie eindverslag Zicht op schulden

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over haar appreciatie  op het eindverslag Zicht op schulden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Inspectierapport schuldhulpverlening

Rapport van Inspectie SZW over schuldhulpverlening.

Rapport | 20-12-2019

Kamerbrief over integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

De ministers Koolmees, Knops en Van Veldhoven en de staatssecretarissen Van Ark en Keijzer sturen een brief over de integrale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Onderzoek SEO Samen ouder worden

Het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om onderzoek te doen naar leefvormen in de AOW. De centrale vraag ...

Rapport | 20-12-2019

Kamerbrief over verslag schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland en gerelateerde onderwerpen

Staatssecretaris Van Ark en minister Knops informeren de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over het verslag schriftelijk overleg ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019