Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota behorend bij de antwoorden op Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) over 'Reactie op brief Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over samenloop regelingen en effect op toeslagen'. 

Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen (PDF | 1 pagina | 52 kB)