Hoofdlijnennotitie kennisvragen SZW 2015

Deze hoofdlijnennotitie geeft een overzicht van de prioritaire kennisthema’s van SZW voor 2015.

Sinds 2014 werkt SZW met de ‘Hoofdlijnennotitie Kennisvragen’ om de kennisbehoefte en geplande kennisactiviteiten van SZW voor het komende jaar te formuleren. Als zodanig is het vooral richtinggevend voor de onderzoeksprogrammering voor 2015 dat SZW zelf initieert – en dus niet onderzoeken die volgen uit verplichtingen aan derden.