Strategische kennisagenda 2008

De Strategische Kennisagenda is het product van een uitgebreide consultatie van (wetenschappelijke) experts. In deze consultatie stond de vraag centraal welke uitdagingen op (middel-) lange termijn op het ministerie afkomen. Op basis van deze consultatie zijn vijf thema’s benoemd die nadere aandacht verdienen.