Strategische kennisagenda 2012

De Kennisagenda van SZW zet de kennisbehoefte van het ministerie op een rij.

De Kennisagenda laat zien wat de belangrijkste strategische kennisthema‟s zijn voor SZW in de komende jaren en welke vragen SZW heeft. Het zijn geen vragen van SZW alleen, het zijn vragen van de gehele samenleving.

De eerste editie van de Kennisagenda is verschenen in 2008. De Kennisagenda 2012 bouwt voort op vijf nieuwe kennisthema‟s die in 2011 voor een periode van drie jaar zijn vastgesteld en die voor het SZW-beleidsterrein belangrijk zijn.