Strategische Kennisagenda SZW 2013

De Kennisagenda van SZW zet de kennisbehoefte van het ministerie op een rij. De Kennisagenda laat zien wat de belangrijkste strategische kennisthema’s zijn voor SZW in de komende jaren en welke vragen SZW heeft.
De eerste editie van de Kennisagenda is verschenen in 2008. De Kennisagenda 2013 bouwt voort op vier kennisthema’s van de versie uit 2012, en voegt hier twee nieuwe thema’s aan toe: “Regionalisering werk en inkomen” en “Financieringsmodaliteiten ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Strategische Kennisagenda SZW 2013 (PDF | 47 pagina's | 689 kB)