Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5.309 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Normenbrief 1 januari 2020 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 1.653,60 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend ...

Publicatie | 20-12-2019

Onderzoek CBS Inkomens- en arbeidsmarktpositie van de jongere partners van AOW-gerechtigden

Kwantitatieve effectmeting in het kader van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Rapport | 20-12-2019

Kamerbrief over uitkomsten beleidsdoorlichting artikel 9 SZW-begroting (Nabestaanden)

Minister Koolmees meldt de uitkomsten van de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de begroting van het ministerie van Sociale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Kamerbrief beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW oudedagsvoorziening

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de opzet en bevindingen van de beleidsdoorlichting van artikel 8 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Kamerbrief over voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees stuurt een brief over de voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Onderzoek SEO Effect verhoging AOW-leeftijd

Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Om de AOW betaalbaar te houden wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs ...

Rapport | 20-12-2019

Kabinetsreactie Sinterklaasviering

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de kabinetsbrede inzet op de-escalatie van spanningen rondom ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Kamerbrief appreciatie eindverslag Zicht op schulden

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over haar appreciatie  op het eindverslag Zicht op schulden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Inspectierapport schuldhulpverlening

Rapport van Inspectie SZW over schuldhulpverlening.

Rapport | 20-12-2019

Kamerbrief over integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

De ministers Koolmees, Knops en Van Veldhoven en de staatssecretarissen Van Ark en Keijzer sturen een brief over de integrale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019