Documenten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.939 documenten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Nader rapport wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches

Staatssecretaris Van 't Wout biedt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van ...

Kamerstuk: Nader rapport | 26-10-2020

Uitvoeringstoets Belastingdienst wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches

De Belastingdienst beoordeelt de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches.

Rapport | 26-10-2020

Wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches.

Kamerstuk: Voorstel van wet | 26-10-2020

Nader rapport wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Nader rapport bij de wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de ...

Kamerstuk: Nader rapport | 23-10-2020

Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2020

Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en ...

Publicatie | 22-10-2020

Beantwoording Kamervragen over berichten over coronabesmettingen in slachthuizen

Minister Schouten beantwoordt vragen over berichten over coronabesmettingen in slachthuizen.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-10-2020

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel ...

Publicatie | 20-10-2020

Reactie op brief ombudsman over knelpunten toeslag gehuwden AWIR-partner

Staatssecretaris Van 't Wout reageert op de brief van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw over situaties waarin het ...

Brief | 19-10-2020

Beantwoording Kamervragen over tijdelijke btw-verlaging en invoeren kinderbonus

Minister Koolmees beantwoordt vragen over de kinderbonus en de tijdelijke verlaging van de btw in Duitsland.

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2020

Aanbieding afschrift reactie op brief over knelpunten kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Staatssecretaris Van ’t Wout stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van de Nationale ombudsman en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-10-2020