Kabinet trekt extra geld uit om energietoeslag aan lage inkomens te garanderen

Het kabinet maakt € 175 miljoen extra vrij voor de uitvoering door gemeenten van de eenmalige energietoeslag van € 800. Voor de regeling, die is bedoeld om huishoudens met een minimuminkomen te helpen bij het betalen van de energierekening, is nu in totaal € 854 miljoen beschikbaar. Dit schrijft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in een brief aan de Tweede Kamer.

Let op: de energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300.

Met het toekennen van de extra middelen biedt het kabinet gemeenten de financiële garantie dat zij aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een energietoeslag van € 800 kunnen uitkeren. Het kabinet heeft het besluit genomen na signalen van gemeenten dat het huidige budget mogelijk ontoereikend is om al deze huishoudens de energietoeslag te geven. Om zelf geen financieel risico te lopen, koos een aantal gemeenten ervoor de energietoeslag aan een kleinere doelgroep te verstrekken of een lager bedrag per huishouden uit te keren.

Minister Schouten heeft gemeenten eind maart in reactie op een motie van de Tweede Kamer al de garantie gegeven dat zij worden gecompenseerd, indien zou blijken dat het budget niet afdoende is. Nu die financiële zekerheid er is, rekent de minister erop dat gemeenten niet langer terughoudend zullen zijn en daadwerkelijk aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van € 800 zullen verstrekken.