Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls

Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het uitbreiden van de doelgroep. Dat schrijft minister Schouten vandaag in haar brief aan de Tweede Kamer.

We willen met elkaar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin mensen met een arbeidsbeperking volop meedoen. Voor hen die met een steuntje in de rug bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, kennen we de banenafspraak. Een afspraak tussen sociale partners en het kabinet om 125.000 extra banen te creëren richting 2025. In 2021 is het beoogde aantal dat op dat moment gerealiseerd moest worden, 60.000 voor marktwerkgevers en 20.000 extra banen voor de overheid ten opzichte van de nulmeting, niet gehaald. De teller stond in 2021 op 72.809 extra banen, waarvan 60.966 van de markt en 11.842 van de overheid.

Minister Schouten: “Voorop staat dat elke extra baan een extra kans op werk bij een reguliere werkgever is. Daarom ook mijn complimenten richting alle werkgevers voor hun waardevolle bijdrage. Maar de aantallen, het totaal en specifiek van de overheid, blijven achter en dat is zeer teleurstellend. De overheid heeft een voorbeeldfunctie en het is daarom extra belangrijk dat er binnen de overheid meer banen worden gerealiseerd.”

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als coördinerend ministerie voor inzet vanuit de overheid, zet minister Schouten in op het realiseren van extra banen. Zo wordt bij ministeries een centrale financieringswijze ingesteld voor het realiseren van extra banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak (hiermee kunnen er dit jaar nog maximaal 400 extra banen worden gerealiseerd). In 2023 komen daar nog ongeveer 500 banen bij. Ook wordt er ingezet op banen creëren via Social Return.

Doelgroep banenafspraak vergroten
Momenteel tellen enkel mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroepregister staan mee voor het aantal banen in de banenafspraak. Wie wel een arbeidsbeperking heeft, maar niet in het register staat, wordt daarom minder snel door werkgevers geselecteerd.

Dat is natuurlijk niet uit te leggen. Daarom starten we een onderzoek naar welke mensen die nu niet in het register staan wel baat hebben bij de hulp vanuit de banenafspraak. En zet ik in op betere voorlichting over wat al wel mogelijk is. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we mensen met een arbeidsbeperking alle kansen geven die er zijn. Laten we vooral daar géén beperking opleggen, aldus Schouten.