Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo snel mogelijk een bewijs van verblijf ophalen bij de IND

Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben een bewijs van verblijf (een sticker of O-document) opgehaald bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiermee kan hij of zij aantonen dat hij of zij mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

De IND heeft al aan veel Oekraïense vluchtelingen een bewijs van verblijf verstrekt. De komende tijd blijft de mogelijkheid bestaan om een dergelijk bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Een afspraak  kan worden gemaakt via de IND-website.

Werkgevers zijn in beginsel niet in overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, wanneer zij Oekraïense werknemers in dienst hebben die nog niet in het bezit zijn van een bewijs van verblijf, maar wel rechtmatig onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in Nederland verblijven. Wij raden aan dat deze Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk alsnog een bewijs van verblijf ophalen en hiervoor een afspraak maken. De overheidscommunicatie aan Oekraïense vluchtelingen is hierop ingericht.

Voor zover een werkgever werkt met Oekraïense vluchtelingen zonder bewijs en die niet onder de richtlijn vallen, is het wettelijk kader van de Wet arbeid vreemdelingen van toepassing.