Kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen

Het kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen. Vooruitlopend op een definitief besluit staat er in de voorjaarsnota  € 122 miljoen hiervoor gereserveerd. 

Op 11 november 2022 heeft het kabinet al aangekondigd dat zij deze mogelijkheden verkent. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het voornemen op 17 november besproken met de Tweede Kamer. Het kabinet heeft toen toegezegd in het voorjaar een brief aan de Kamer te sturen met een verdere uitwerking.

Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland kwamen. Zij hadden de verwachting dat de jaren waarin zij in Suriname woonden toen het nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden meetelden voor hun AOW-opbouw, terwijl dit niet het geval was.