Eerste Kamer stemt in met betere ondersteuning visueel beperkten

Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zoals een voorleeshulp. Op dit moment bieden gemeenten deze hulp, maar zij missen hiervoor vaak de specialistische kennis. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) dat dit regelt.

Minister Schouten: “We maken het makkelijker voor mensen met een visuele beperking om hulpmiddelen aan te vragen én te behouden voor werk. Zo kunnen zij volwaardig meedoen en hun talenten op de werkvloer ten volle inzetten.”

2 op de 3 mensen met een visuele beperking heeft op dit moment geen betaald werk. De verwachting is dat zij door de overheveling van de taken naar UWV eenvoudiger ondersteuning zullen krijgen en daarmee een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt.

UWV heeft veel expertise en ervaring met het beoordelen en verstrekken van noodzakelijke technische voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpmiddelen en werkvoorzieningen zoals een brailleleesregel, een voorleeshulp of aanpassingen in de software. Maar het kan ook gaan om een vervoersvoorziening naar de werkplek.

Mensen met een visuele beperking en een Participatiewet-uitkering kunnen vanaf 2024 een aanvraag voor een werkvoorziening indienen bij UWV. Op een vergelijkbare manier voert UWV sinds 1 juli 2019 ook de tolkvoorziening uit voor gemeenten.