Benoeming nieuwe Kroonleden Sociaal-Economische Raad

Prof. dr. Josette Dijkhuizen en dr. Fabian Dekker worden benoemd tot Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De 2 nieuwe kroonleden hebben expertise op het gebied van zelfstandigen.

De afgelopen decennia is het aantal zelfstandig werkenden op de Nederlandse arbeidsmarkt flink toegenomen, het kabinet vindt het belangrijk dat dit zich vertaalt in een adequate vertegenwoordiging binnen de SER. Eerder dit najaar zijn zetels aan ondernemerszijde en aan werknemerszijde al ingevuld met zetels voor zelfstandigen. En met deze nieuwe benoemingen is de vertegenwoordiging van zelfstandigen versterkt. In totaal zijn er in de raad (36 zetels) 7 zetels voor zelfstandigen, waarvan 3 plaatsvervangende leden.

De benoemingen van prof. dr. Josette Dijkhuizen, als kroonlid en dr. Fabian Dekker, als plaatsvervangend kroonlid gelden tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Josette Dijkhuizen (1969) is bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid aan de Universiteit Tilburg.

Fabian Dekker (1978) is senior onderzoeker arbeidsmarkt bij SEOR, een onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. De raad bestaat voor twee derde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden.