Internetconsultatie over werken met reprotoxische stoffen

Als werknemers tijdens het werk worden blootgesteld aan zogenaamde reprotoxische stoffen kan dat schadelijke effecten hebben op de voortplanting, het ongeboren kind en borstvoeding. Voorbeelden zijn lood en lithium. De Europese Unie heeft de richtlijn over chemische stoffen aangepast, zodat de strengere regels die al gelden voor stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken, ook gelden voor deze reprotoxische stoffen. Werkgevers zullen meer voorzorgsmaatregelen moeten nemen om hun medewerkers te beschermen tegen de risico’s van deze stoffen. Daarnaast worden EU-grenswaarden vastgesteld voor de stoffen benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril.

Nederland is verplicht de richtlijn uit te werken in nationale regelgeving. Daartoe zijn aanpassingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling opgesteld. Op 2 punten gaan deze aanpassingen verder dan de Europese richtlijn. Ten eerste wordt een bewaartermijn van de registratie van blootstelling door bedrijven aangehouden van 40 jaar. Dit geldt al voor kankerverwekkende stoffen, maar is langer dan de 5 jaar die de EU-richtlijn aangeeft. Daarmee is het beter mogelijk de gevolgen van blootstelling vast te stellen. Ten tweede gaan in Nederland strengere regels gelden ten opzichte van de richtlijn, voor reprotoxische stoffen waarvan het niet duidelijk is of er een veilige waarde bestaat. Werkgevers moeten in dat geval de blootstelling altijd zo laag houden als technisch mogelijk is.

Internetconsultatie tot en met 29 december 2023

De aanpassingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn nu gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Iedereen kan tot en met 29 december 2023 via deze website reageren op deze aanpassingen.