Benoemingen en herbenoemingen SER

Per 1 april 2024 worden de voorzitter, Kim Putters, en 14 zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast worden 8 nieuwe kroonleden benoemd.

De ministerraad heeft ingestemd met deze (her)benoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de duur van 2 jaar.

De SER bestaat voor 2/3 uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor 1/3 uit door de Kroon benoemde leden. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden. De 8 nieuwe kroonleden brengen uiteenlopende expertise mee. Ook draagt hun benoeming bij aan de gewenste diversiteit van de SER.

Nieuw benoemde kroonleden

 • dhr. prof.dr. ir. N. Bharosa
 • mw. prof.dr. I.W.C.M. Borghouts
 • mw. prof.dr. S. Çelik
 • mw. prof.dr. N. Ellemers
 • mw. prof.dr. M. Lückerath-Rovers
 • mw. drs. D. Majoor
 • dhr. prof.mr.dr. B. Starink
 • mw. drs. J. Wuite

Herbenoemingen

 • dhr. prof.dr. K. Putters, voorzitter
 • dhr. dr. F.P.S. Dekker
 • mw. prof.dr. C.J.M. Dijkhuizen
 • dhr. dr. S.R.A. van Eijck
 • mw. prof.mr. A. Gerbrandy
 • dhr. dr. P.F. Hasekamp
 • dhr. prof.mr.dr. A.R. Houweling
 • mw. prof.dr. M.G. Knoef
 • dhr. dr. T.R.J.P. Kroes
 • mw. prof.mr. F.G. Laagland
 • mw. dr. N. Piersma
 • dhr. prof.dr. O.C.H.M. Sleijpen
 • mw. prof.dr.ir. C.J.A.M. Termeer
 • dhr. prof.dr. M.P. Timmer
 • dhr. prof.dr. B.J. ter Weel